Finansfeber - -ett skrått blikk på finans
1. Hedging
 
Hedging betyr egentlig å gardere seg mot risiko.
 
Dette er lett å glemme/forveksle i kontekst med Hedge Fond, som er en spekulativt og lukket fondstype, som tar sikte på å maksimere profitt både i opp, og nedgangstider. 
Mens et tradisjonelt fond kun tjener penger i et stigende marked, har et strengt sett regler å forholde seg til, åpenhet om sine plasseringer etc. er virkeligheten ganske annerledes for hedge fond.
Disse fondene trenger ikke oppgi hvor de har plassert investorenes penger, de kan handle i en hel rekke derivater, de kan ta short posisjoner, de kan geare opp porteføljen med mange ganger egenkapitalen (de innskutte midlene).
      Dette gjør at fondene tidvis kan generere skyhøy avkastning, selv i nedadgående markeder....de kan også gå over ende.
 
Det vi skal se på i dette avsnittet er hedging i sin opprinnelige og bokstavelige betydning:
Som en måte å redusere risiko, uten å nødvendigvis gå på bekostning av avkastning
 
Den typiske småsparer invester i aksjemarkedet ved hjelp av såkalt stock-picking. Man kjøper aksjer i et selskap man tror er en god investering, og håper at kursen skal stige. Enkel og greit.
      Ofte er imidlertid dette ikke godt nok, selv om man skulle være så dyktig/heldig at man plukker ut ett virkelig godt selskap. Årsaken til det er markedsrisikoen (systematisk risiko). Ved børsfall går som regel kursene ned over hele linjen, også i ditt fabelaktige selskap...det blir en slags "kill`em all, let God sort`em out"-effekt i markedet. Er krakket/korreksjonen sterk nok, kan selskaper miste verdi selv på dager hvor de børsmelder nyheter som vanligvis ville hatt en kursdrivende effekt.
 
Hvordan skal så en stock-picker så løse denne hodepinen?
I denne strategien er svaret at man plukker ut en taper-aksje i tillegg til den aksjen man er "forelsket i". Hovedtanken er å finne en aksje som du tror vil slå børsens gjennonsnittsavkastning, og en som vil "tape" mot den samme gjennomsnitsavkastningen:
 
Stock-picking:
Sett at du har kr 10.000,- å investere. Du plasserer alt i selskapet VinnVinn ASA. Markedet stiger så 20%, men siden du har lykkes med å plukke en god aksje, stiger selskapet ditt med 30%. Du har nå tjent kr 3.000,-
      Neste investering du gjør, også den på kr 10.000,- er i selskapet VinnVinn2 ASA. Denne gangen kommer det en korreksjon, og markedet faller med 30%. VinnVinn2 ASA klarer seg bedre enn markedet, men faller alikevel med 20%. Du har nå tapt kr 2.000,-
 
Hedging:
Etter mye arbeid har du klart å plukke ut to aksjer: SeierSeier ASA, og TaperFabrikken ASA. Beløpet du inveserer er fortsatt kr 10.000,- bare at denne gangen låner du kr 10.000,- i tillegg, slik at du nå har totalt kr. 20.000,-
Du kjøper så SeierSeier ASA, for kr 14.000,- og shorter TaperFabrikken ASA for kr 6.000,-
 
Stigende-marked scenorio:
Børsen stiger igjen med 20%. SeierSeier ASA med 30%, og du tjener kr 4.200,- 
TaferFabrikken ASA stiger 10%, og du taper kr 600,- på shorten din. Bruttobeløpet du har tjent er kr 3.600,-
 
Synkende marked scenario:
Børsen går på en smell, og daler 30%. SeierSeier ASA synker med 20% og du taper kr 2.800,- på aksjen.
TaperFabrkken ASA får det enda verre enn markedet, og synker med 40%, du tjener dermed kr 2.400,- på shorten.
Bruttotapet er nå kr 400,-
 
Legger vi til grunn at hele scenariet har tatt 6 mnd, og du har lånt de kr 10.000,- til en rente på 5%, får du kapitalutgifter på kr 250,-
 
Etter kapitalutgiftene får vi i hedge-scenariet en avkastning på 33,5% i et stigende marked, mens vi ved tradisjonell stock-picking fikk 30%.
 
I det synkende markedsscenarioet tapte vi 20% på vår stock-picking, mens vi  ved hedging fikk et tap, etter kapitalutgifter, på bare 6,5%.
 
Vi har altså hedget oss på en måte som gjør at vi får noe meravkastning i et oppadgående marked, og mye mindre tap i et nedadgående marked!
 
Risikoen i modellen over ligger i at vi ikke er gode nok stock-pickere, og velger aksjer, som ikke er de vinnerne/taperne vi tror de er.
Husk også at det må være en viss sammenheng mellom taper/vinneraksjenes volatilitet, slik man får plassert long og short posisjonen i riktigst mulig størrelsesforhold. (Det hjelper ikke å være hedget i et synkende marked hvis short-aksen vår knapt rikker seg av flekken.)