Finansfeber - -ett skrått blikk på finans
Selv om Finansfeber har et ganske negativt syn på den økonomiske fremtiden (utdypet under "Status: Gjeld og Inflasjon"), utelukker vi ikke at børsene på kort og mellomlang sikt vil stige. QE-pengene må puttes et eller annet sted. Vi tror mesteparten vil finne veien til hovedsakelig råvarer og aksjemarkedet. Statsobligasjoner gir  i øyeblikket ikke nok avkastning til å holde tritt med inflasjon, slik at investorer blir nødt til å søke plasseringer med høyere avkastning. Derfor regner vi med å se noen "asset bubbles" fremover.
Siden edle metaller har vist seg som gode alternativer under tidligere perioder med høy inflasjon, er dette vårt foretrukne alternativ.
 
Investering 1:
 
(20.12.2010)
Vi er spesielt glade i sølv!
 
Sølv er en ikke fornybar ressurs, med en voksende etterspørsel. Det samme er gull, så hvorfor foretrekker vi sølv fremfor gull som investering?
      Svaret er tredelt:
 
1. Sølv har flere anvendelsesområder som driver etterspørselen:
 
Mens gull for det aller meste kun har en investeringsdrevet etterspørsel, har sølv flere drivere:
 
Markeder for sølv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det går frem av chartet ovenfor, er investeringsetterspørselen  bare en liten del av den totale årlige etterspørselen etter sølv. Mens gullet som blir minet bevares, blir ca. halvparten av sølvet brukt opp (feltene industri og fotografi).
 
Verden hadde 2009 en årlig sølvproduksjon på 710 millioner unser, mens etterspørselen samme år var på 889 millioner unser. Differansen mellom tilbud og etterspørsel ble møtt bl.a. ved å tære på ulike lands nasjonale sølvreserver.Slik har det vært noen år; I 2005 var "above ground governments stockpiles" (allerede utvunnet sølv på lager) på 700 millioner unser, noe som da ble sett på som ett alarmerende lavt nivå. I 2009 var tallet nede i 20,2 millioner unser!
Det ser dermed unektelig ut som en stadig voksende etterspørsel straks vil krysse en nedadgående tilbudskurve, og sende prisene oppover.
 
Kan man ikke bare resirkulere sølvet som blir brukt i industri etc?
Dette er et naturlig spørsmål å stille seg, men svaret er NEI.
      De fleste produkter som har sølv i seg har en så liten del av det edle metallet pr. produkt, at gjenvinning er umulig å gjennomføre på noen meningsfull skala. Resirkuleringskostnadene vil også bli alfor høye, selv om sølvprisene skulle stige til USD 100,- pr. unse.
Bl. a. solcellefabrikkene bruker en del sølv, og med stadig høyere prisbånd på oljeprisen, er det en ganske rivende utvikling i etterspørselen etter alternativ energi . Dette er bare ett eksempel på sølv som ikke er gjenvinnbart.
 
En annen driver på etterspørselssiden er at sølv er i ferd med å tre ut av mørket og bli ett reellt investeringsalternativ/supplement til gull:
 
SølvInvestering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurven viser hvor mange millioner unser sølv som årlig har gått til investeringsmessige formål, f. eks. børsnoterte sølv-fond (ETF) og private investorer som også tar fysisk levering.
 
Siden det tar ca 5-10 år før man har på plass infrastrukur, produksjon, etc, til å kunne produsere et meningsfullt volum i gruvedrift (jamfør IGE...) sier det seg selv at det ikke er gjort i en håndvending å spa opp mere sølv.
Legger man til at de beste forekomstene allerede er uttømt,  og sølvlagrene begynner å bli tomme, ser det riktig så skralt ut på tilbudssiden.
 
2. Edelmetall; en hedge mot inflasjon:
 
I tider med sterk inflasjon, og valuta devaluering, har gull og sølv vist seg som, trygge havner. Under Argentinas hyperinflasjon i 89/90 var handel med gull/sølv som betaling foretrukket fremfor tradisjonele penger. Et chart tilsvarende dette er vist under "Status: Gjeld og Inflasjon", men det er såpass hårreisende og relevant for neste poeng, at vi tar det frem igjen:
Trykking av USD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengemengden i USA har nettopp blitt doblet ila. ett år! Dette har aldri tidligere skjedd i USA, og siden landet fortsatt er verdens største økonomi berører dette i aller høyeste grad markedene i hele verden. "When Amarica sneezes, Europe catches a cold"...
 
Investorer søker defor mer og mer mot edle metaller som en hedge mot inflasjonen som er nødt til å komme. (Årsaken til at sølv ikke bare bør ses på som en hedge mot, men også et bet på inflasjon er beskrevet over, i utredningen om tilbud vs. etterspørsel.) 
 
SAMMENLIGN DETTE CHARTET OVER MED DE TRE UNDER:
 
huspriser vs. sølv unser
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chartet over viser oss at man faktisk må ut med færre unser sølv, for å kjøpe et gjennonsnittlig hus i USA i dag, enn hva man måtte i 1985!
 
Nominell boligpris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...mens man i 1985 måtte ut med USD 70.000,- kostet det samme huset i dag USD  175.000,-(på toppen av boligboblen var prisen USD 240.000,-)
 
Gull vs. USD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her ser man hvor mange unser gull man har fått kjøpt for USD 1.000,- fra 1720, frem til i dag. 
 
Når man sammenligner de tre nederste chartene med det ovenfor som viser en saftig "spike" i pengemengden, somfølge av "trykkerivirksomhet", trenger man ikke være rakkettforsker for å tenke seg hvordan kjøpekraften, og dermed også prisen på edelmetaller, er på vei...
 
Finansfeber hevder at selv om man ikke har tro på at sølv vil få et rally, er det en usedvanlig god forsikring mot tap av kjøpekraft, å plassere pengene sine i metallet. (Det samme er selvfølgelig også tilfellet med gull)
 
3. X-Faktoren:
 
Sølv har de siste årene blitt shortet kraftig av JPMorgan Chase (en posisjon de delvis "arvet" da de kjøpte opp Bear Sterns. Dette har bidratt til å holde igjen sølvprisene, selv om de etterhvert har steget.
De 8 største COMEX traderne har shortet (solgt sølv) tilsvarende nesten 50% av total årlig produksjon av sølv. Dette er ikke produksjonsbedrifter, eller gruveselskaper som har noen fundamental grunn til å være i sølvmarkedet, men rett og slett investeringsbanker som driver med proprietary trading (handel på egne bøker, og ikke på vegne av kunder) av ren spekulativ art. (Finansfeber er ikke SV, og vi finner ingen ting galt i spekultasjon i seg selv...så lenge det ikke foregår markedsmanupilasjon, etc...)
Hovedpoenget her, er at disse finansielle aktørene har bettet feil vei, i et stgende marked, uten noen som helst sjangs, til å levere sølvet, de har "solgt". Dette er såkalt "naked short selling", og er ulovlig, og utført i denne skalaen, er det også prismanipulerende.  
 
Det som skjer når man sitter short i et stigende papir, er at man før eller senere må dekke inn posisjonene sine, og da med tap. Vi vanlig dødelige, ville fått "margin calls" (beskjed om å sette inn mer penger, for å sikre at vi har midler nok til å betale det vi har tapt) fra vår nettmegler, og etterhvert blitt tvangssolgt. Dette har imidlertid ikke skjedd med JPM, som er i seng med Fed, ogsamtidig  i klassen "to big to fail".
 
Finansfeber har full forståelse for at dette høres både hysterisk og konspiratorisk ut. Derforor foreslår vi at du klikker på følgende linker, slik at du kan få dette fra flere kilder:
...eller bare google "JPM silver"...
 
Dette har jeg valgt å kalle x-faktoren, fordi hvis (når) JPM må dekke inn sin short, vil det bli the mother of all short squeezes, og sølv prisene vil skyte i været.
 
Hvordan handle sølv?
 
Man kan eksponere seg mot sølv på flere måter. Finansfeber har gjort det på følgende tre måter:
 
 Ved kjøp av "silver bull": Dette er et ETF i regi av Handelsbanken (selv om det ligger under "warrants" på Stockholmsbørsen) som man kan handle gjennom enhver nettmegler med respekt for seg selv. Finansfeber bruker Netfonds.
Silver Bull gir en 1:2 eksponering mot sølvprisen. Dvs. at for hver 1% spotprisen for sølv stiger, eller synker, stiger/synker investeringen din med 2%
 
CFD`s:  For de av dere som ønsker en høyere giringseffekt enn 1:2, er contracts for difference et alternativ. Her kan man gire opp til 200 ganger, noe som betyr at du taper all egenkapitalen hvis posisjonen din går feil vei med 0,5%...CFD`s er ekstremt risikabelt hvis man girer "like there`s no tomorrow", men gir samtidig oss småsparere en glimrende mulighet til å ta bet på valutakryss og råvarer uten å måtte ha en liten formue i egenkapital. Finansfeber benytter seg av CMCMarkets.
 
       PS. For hver 100K man låner påløper det renter på ca kr 12-13,- pr dag. Dette blir automatisk trukket fra din EK daglig, og tilsvarer styringsrente + 2% hvis jeg ikke tar feil.
 
Fysisk kjøp av sølv: Dette kan ved første øyekast virke som noe sært, men har tre store fordeler:
      Man slipper motpartsrisiko. Dvs. at hvis bankkonkurser, statlige konkurser, eller lignende kan gjøre at motparten din (eks. leverandøren av ETF, eller CFD`s) går konkurs eier du gullet fysisk selv, og kan sove godt om natten. ETF og CFD`s er ikke dekket av bankgarantifondet.
      Når prisene har begynt å stige, og man begynner å kjenne rykkninger i salgsnerven, er det en mye mer omstendelig prosess og å selge sitt fysiske metall; pakking, forsendelse via post, etc. Den mest vanlige tabben vi småsparere gjør, er å selge for tidlig...
      Hvis man virkelig tar hyperinflasjons-scenarioet helt ut, kan det være bra å ha fysisk metall å handle med: http://www.chrismartenson.com/crashcourse
Finansfeber bruker meget pålitelige Gold Source.
 
Finansfeber benytter seg av alle de tre ovennevnte eksponeringsmåtene.
 
X-Faktoren i sølv... (begynner ca 12 minutter ut i klippet):
 
Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
Keiser Report - Markets! Finance! Scandal! (E63)
On this edition of the Keiser Report, Max and co-host Stacy Herbert look at the latest scandals of fetishes for black swans; American youth unconcerned by the coming collapse of their Social Security ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investering 2:
 
(28.12.10)
Som et lite bet på det årlige julehysteriet i aksjemarkedet, har Finansfeber i dag tatt ett lite "klipp":
I et forsøk på i tjene litt penger på sentimentet i markedet, som sier at "nå kommer det jule-og-nyttårsrally" er følgende posisjon tatt:
 
Long OBX (de 25 største/mest likvide selskapene på Oslo Børs) via CFD`s, med en gearing på 1:20.
Dette innebærer at for hver 1% indeksen beveger seg tjener/taper egenkapitalen min seg med 20%.
Finansfeber skal ut senest siste handelsda før nyttårshelgen, og håper å se indeksen stige 2% ila. disse dagene. Hvis så skjer, gir det en avkastning på 40% på investeringen.
 
Inngang var 401 poeng.
 
Finansfeber opprettholder sitt samme syn på de fundamentale forholdene i markedene/økonomien, men tar altså et spekulativt og kortsiktig veddemål på at det er mulig å ri julebølgen litt til.
 
NB! Dette er meget risikabelt, og anbefales ikke for investorer som ikke har mulighet til å følge markedet tett hver dag ila. investeringsperioden. Hele beløpet kan lett gå tapt ved slik høy gearing. Nettop derfor falt valget på en indeks i stedenfor ett enkeltselskap, siden man da ikke risiker selskapsspesifikke "sjokk"...
 
30.12.10 Posisjonen er nå lukket på 401,6
...Altså ingen braksuksess, men i det minste ikke noe tap.
 
Investering 3:
(31.12.10)
 
CFD posisjon: Long GULL.
 
Dette er et bet på at gullprisen skal videre opp. Det synes fra Finansfebers ståsted bombesikkert:
Etterhvert som mainstream-investorer også får opp øynene for pengetrykkingens "inflasjonistiske" konsekvenser, vil også de søke mot å knytte investeringene sine opp mot en aktivaklasse, hvis kvantitet er rimelig satt, og ikke kan mangedobles ved et par tastetrykk.
 
I følge James Turk kan den neste investeringsbølgen som presser gull videre opp meget vel være store pensjonsfond, som søker å hedge seg mot inflasjon. Statistikk han presenterer (har desverre ikke linken) viser at verdens store pensjonsfond i snitt har en eksponering på rundt 0,2% mot edelmetaller, enten direkte, eller mot gruveaksjer.
Hvis disse fondene begynner å re-allokere midlene sine, med bareen brøkdel mer mot gull, kan det bli riktig så hyggelig.
 
Gearingen i denne investeringen er 12:1 og posisjonen ble tatt i går ettermiddag (30.12.10),med en inngang på USD 1.406,-